Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần công nghệ DTH và giải pháp số (DTH) là đơn vị hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh – xã hội.

DTH tự hào là nhà cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Thế mạnh của DTH là hiểu biết chế độ kế toán Việt Nam, đặc thù quản lý cán bộ của các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp Việt nam với hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm.

DTH luôn chú trọng đến tính chuyên nghiệp, phong cách và hiệu quả của các giải pháp mà khách hàng sẽ sở hữu .

Phương châm của chúng tôi là:

DTH được xây dựng bởi một đội ngũ nhân viên, kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết, được đào tạo chính quy có khả năng nắm bắt các công nghệ lập trình tiên tiến, lại có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực áp dụng của phần mềm và có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án lớn.

Chúng tôi cam kết sẽ luôn là người đồng hành đáng tin cậy trên các chặng đường phát triển của khách hàng. Công ty Cổ phần công nghệ DTH và giải pháp số (DTH) là đơn vị hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh – xã hội.

Giá trị cốt lõi

                             Khách hàng

Mỗi thành viên trong công ty phải đứng về phía khách hàng, coi lợi ích của khách hàng là lợi ích của công ty. Chúng ta luôn hướng tới việc lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động.

                        Đội ngũ nhân viên

Con người là nguồn lực quan trọng nhất của công ty, là nhân tố cốt lõi để thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển của công ty. DTH luôn tạo động lực làm việc tốt, mang lại những đãi ngộ tương xứng những đóng góp của nhân viên.

                    Chất lượng sản phẩm

Chúng tôi luôn chú trọng tới việc xây dựng và cải tiến chất lượng sản phẩm song song với việc áp dụng công nghệ mới vào phần mềm nhằm mang lại lợi ích tối ưu và trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng.

Cơ cấu tổ chức

 

Ghi chú: Cơ cấu tổ chức công ty theo bộ phận, nhóm được xây dựng và điều chỉnh dựa trên thực tế công việc của DTH nhằm nâng cao khả năng dịch vụ khách hàng, phù hợp với đặc điểm và tình hình kinh doanh. Đồng thời tạo được cơ chế trao đổi – hỗ trợ thông tin nội bộ, phân công quyền hạn, trách nhiệm từ đó thực hiện tốt các công việc chuyên môn cũng như hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.

Văn hóa

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi không chỉ là nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những con người trong công ty - đó là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. 

DTH trao quyền cho tất cả nhân viên để tạo ra sự tăng trưởng bền vững. Chúng tôi khuyến khích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống để giúp nhân viên của chúng tôi không chỉ thực hiện trách nhiệm của mình trong công ty mà còn dành thời gian với gia đình của họ. Từ đó, họ nhận được sự hỗ trợ của gia đình để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh doanh của công ty.

DTH nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, trong đó hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống của xã hội Việt Nam. Ngoài mức lương thưởng và lợi ích cạnh tranh thì đây là một trong những yếu tố quan trọng chịu trách nhiệm thu hút nhân tài đến với công ty.

Công ty DTH luôn cố gắng tạo ra văn hóa của công ty để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách khác, Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi nhân viên trong công ty.

Giá trị

Chúng tôi cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.

 • Chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu
 • Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường chúng ta đang sống
 • Chỉ bán những sản phẩm mà chúng ta tự hào
 • Phát biểu một cách trung thực và vô tư
 • Cân đối giữa những thành quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn
 • Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân biệt đối xử
 • Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử cho thấy cách chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn. Mỗi nhân viên trong công ty luôn tuân thủ và áp dụng quy tắc ứng xử vào mọi khía cạnh trong công việc.

 • Tôn trọng tại nơi làm việc
 • Chính trực trên thị trường
 • Đạo đức trong hoạt động kinh doanh
 • Trách nhiệm với công ty và khách hàng
Chat Online