hướng dẫn sử dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư DSOFT CĐT

Download tài liệu hương dẫn
Các câu hỏi thường gặp

1. Tại sao số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài tài khoản về tài sản cố định không khớp nhau?

2. Tại sao chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán?

3. Tại sao máy trạm không kết nối được với máy chủ?

4. Tại sao chứng từ mua hàng (bán hàng) không lấy lên bảng kê mua vào (bán ra)?

5. Hướng dẫn cách tính thuế TNDN và kết chuyển lãi lỗ

6. Tại sao số tiền khấu trừ thuế lên không đúng?

Kênh hỗ trợ khác

Tổng đài tư vấn: (04) 62 776 306

Thời gian tư vấn:

Thứ 2 - Thứ 6: từ 7:30 đến 18:30

Thứ 7: từ 7:30 đến 17:30

Email tư vấn

Gửi nội dung vướng mắc tới email:

support@dthsoft.vn

Chat Online