Công ty Liên danh Austfeed ứng dụng thành công phần mềm Quản lý Nhân sự, tiền lương - Dsoft HRM

14/08/2017

Là một đơn vị có quy mô nhân sự lớn, trước khi đưa phần mềm Quản lý tiền lương vào ứng dụng, công tác quản lý và tính lương của Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn toàn được thực hiện trên Excel. Việc quản lý và tính toán lương cho toàn bộ cán bộ thuộc Cục, các cán bộ phân tán ở các chi cục, trụ sở gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều nguồn lực đảm trách. Nhằm tìm kiếm một giải pháp phần mềm phục vụ và giải quyết triệt để bài toán quản lý này, Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh đã nhanh chóng lựa chọn, kết hợp và sử dụng chính thức phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM với công ty DTHsoft.

Phần mềm Dsoft HRM triển khai tại Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh là phần mềm được thiết kế dành riêng cho các đơn vị HCSN, các đơn vị ngành Hải quan Việt Nam. Với giao diện thân thiện, khoa học, phần mềm cho phép quản lý chi tiết các thông tin cá nhân, các quá trình đào tạo… cho phép người sử dụng có thể tính được các loại lương theo đặc thù của đơn vị như lương hệ số, lương thu nhập tăng thêm, phụ cấp thâm niên ngành hải quan, phụ cấp thu hút, phụ cấp bảo mật, phụ cấp khu vực. Ngoài ra phần mềm triển khai tại Cục còn theo dõi chi tiết quá tình đóng bảo hiểm, quyết toán thuế trong năm…

Dsoft HRM đã trở thành một công cụ hữu ích, một công cụ tin cậy và nhanh chóng đối với công tác báo cáo của đơn vị. Phần mềm đưa ra các báo cáo nhanh như bảng thanh toán lương, bảng lương thêm giờ, lương truy lĩnh, bảng thưởng, bảng thưởng doanh thu, lương thu nhập tăng thêm (0,2/0,3), bảng thanh toán lương qua ATM, báo cáo danh sách cán bộ đến kỳ nâng lương vượt khung một cách chính xác, rút ngắn thời gian đối với các cán bộ nghiệp vụ của Cục.

Việc Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh chọn làm đối tác cung cấp giải pháp phần mềm quản lý tiền lương là một vinh dự với DTHsoft. Việc hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết 03 tháng giữa DTHsoft và Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh là một lời cảm ơn của DTHsoft gửi tới Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tin tưởng và lựa chọn DTHsoft làm người bạn đồng hành.

Với phương châm đặt mình vào vị trí của khách hàng để tìm hiểu rõ nhu cầu và mong muốn để có thể tư vấn và đưa giải pháp tốt nhất đến Khách hàng. DTHsoft tin chắc rằng, chúng tôi là địa chỉ tin cậy nhất cung cấp phần mềm Quản lý tiền lương khoa học và chuyên nghiệp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị ngành hải quan Việt Nam.

Chat Online