Hệ thống báo cáo tài chính, thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị Hành chính sự nghiệp

13/04/2024

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp là những báo cáo nào, nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây:

1. Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC bao gồm:

- Mẫu báo cáo tài chính đầy đủ:

+ Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu B01/BCTC.

+ Báo cáo kết quả hoạt động: Mẫu B02/BCTC.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp): Mẫu B03a/BCTC.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp): Mẫu B03b/BCTC.

+ Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu B04/BCTC.

- Mẫu báo cáo tài chính đơn giản:

Báo cáo tài chính đơn giản: Mẫu B05/BCTC.

* Các mẫu báo cáo tài chính trên được áp dụng đối với:

- Cơ quan nhà nước;

- Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành;

- Tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp

- Nội dung: Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các báo cáo tài chính năm.

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

(Điều 7 Thông tư 107/2017/TT-BTC)

Trên đây là chia sẻ về một số nội dung về Danh mục báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2024 và các Nguyên tắc, yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính sự nghiệpPhần mềm DTH hy vọng rằng sẽ giúp ích cho công việc kế toán tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong quá trình hoạt động của đơn vị.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Nếu bạn đang băn khoăn lựa chọn phần mềm kế toán HCSN để giải quyết cho công việc kế toán của đơn vị mình, các bạn có thể tham khảo phần mềm kế toán HCSN của DTH vì lý do sau đây.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Dsoft HCSN là công cụ đắc lực hỗ trợ các đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần, đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện các nghiệp vụ liên quan: Tiền mặt, tiền gửi, kho bạc, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ theo các loại hình như sau:

1. Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần.

2. Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

3. Đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động kinh doanh.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Dsoft HCSN đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu, chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định hiện hành và đặc thù từng ngành, từng địa phương.

Mời bạn tải bản dùng thử MIỄN PHÍ: Tại đây.

>>>Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107<<<

>> Có thể bạn quan tâm:Kế toán chủ đầu tư là gì? Những vấn đề liên quan về kế toán đầu tư xây dựng cơ bản?<<

Nguồn: Sưu tầm - Thư viện Pháp luật

Bài viết liên quan:

Danh mục báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2024

Hạn nộp báo cáo tài chính 2023 là khi nào?

Tổng hợp thông tư hướng dẫn kế toán đang áp dụng năm 2024

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (MỚI)

Luật kế toán 2024 quy định về BCTC của đơn vị kế toán như thế nào?

Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán 2024 được quy định như thế nào

Quy định cụ thể về kỳ kế toán 2024 

Hướng dẫn điền mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Công việc kế toán cần làm trong tháng 01/2024 

Một số quy định về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay và sớm đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2024

Quy định về việc thông báo chấm dứt HĐLĐ mới nhất 2023

Phần mềm quản lý tiền lương hành chính sự nghiệp Dsoft HRM

Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai Phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM

DTH triển khai thành công phần mềm kế toán chủ đầu tư tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội

Triển khai thành công phần mềm Kế toán Chủ đầu tư Dsoft CĐT tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT ứng dụng thành công PM Kế toán chủ đầu tư Dsoft CDT

Bài viết khác:

Vui Tết Trung Thu 2023

03 loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Công việc Kế Toán cần làm trong tháng 10 năm 2023

Làm việc vào ngày Quốc khánh được tính lương thế nào? Tiền lương làm thêm giờ lễ Quốc khánh 2/9 có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Cách tính thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp 2023

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán - Thông tư 79/2019/TT-BTC

Hướng dẫn tạo năm làm việc mới và kết chuyển số dư sang năm mới 2023 trên phần mềm kế toán Chủ đầu tư - Dsoft CĐT

Danh mục sổ kế toán và các mẫu sổ còn lại - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Danh mục sổ kế toán và 13 mẫu sổ đầu tiên - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Chat Online