Công việc Kế Toán cần làm trong tháng 10 năm 2023

21/09/2023

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III/2023; Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân Tháng 9/2023 và Quý III/2023; Khai và nộp thuế giá trị gia tăng Tháng 9/2023 và Quý III/2023; Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN Tháng 10/2023; Trích nộp kinh phí công đoàn Tháng 10/2023; Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có) là những công việc kế toán cần làm trong tháng 10 năm 2023. Hãy cùng DTH xem ở bài chia sẻ sau đây:

cong-viec-ke-toan-lam-thang-10.png

Ảnh minh họa: Các Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 10 Năm 2023.

1. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III/2023

Trong tháng 10/2023, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Quý III/2023 như sau:

- Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính).

- Căn cứ xác định số thuế tạm nộp:

+ Căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

+ Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý đối với doanh nghiệp không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý.

- Số tiền thuế tạm nộp:

+ Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm, nếu không sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.

+ Số thuế đã tạm nộp sẽ được trừ với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thuế năm.

- Thời hạn nộp tiền thuế tạm nộp: chậm nhất là ngày 30/10/2023 (thứ Hai).

(Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

2. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân Tháng 9/2023 và Quý III/2023

- Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

+ Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nếu trong Tháng 9 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.

+ Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).

- Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý:

+ Trong Quý III, doanh nghiệp có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động thì phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 10.

+ Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

3. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng Tháng 9/2023 và Quý III/2023

Doanh nghiệp thực hiện khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho Tháng 9 (nếu thuộc diện khai nộp thuế theo tháng) hoặc cho Quý III (nếu thuộc diện khai nôp thuế theo quý) như sau:

- Tờ khai thuế:

- Thời hạn khai và nộp thuế:

+ Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).

+ Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai theo quý: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

4. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN Tháng 10/2023

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) sẽ phải trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho Tháng 10/2023 như sau:

- Mức trích đóng: Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

- Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/9/2023 (thứ Ba).

- Phương thức đóng:

+ Doanh nghiệp chuyển tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

 (Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

5. Trích nộp kinh phí công đoàn Tháng 10/2023

Doanh nghiệp có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn Tháng 10 như sau:

- Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, hạn chót đóng cho tháng 10 là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

- Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trong đó, quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Tuy nhiên, theo Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

6. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về tình hình biến động lao động (nếu có) trong Tháng 9/2023 như sau:

- Mẫu thông báo: Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

- Thời hạn thông báo: trước ngày 03/10/2023.

Theo đó, nếu trong tháng 9, số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thông báo.

Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

>>> Bạn đang quan tâm Phần mềm kế toán doanh nghiệp <<<

Nguồn: Sưu tầm - Thư viện pháp luật.

Bài viết liên quan:

Các Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 9 Năm 2023

Các khoản tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN 2023

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2023

Từ ngày 01/7/2023 giảm 2% thuế GTGT

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2023

5 Kiến thức căn bản nhất về kế toán bạn cần phải nhớ

3 điểm mới trong quyết toán thuế TNCN năm 2023

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023 

Tổng hợp cách thức rà soát các tài khoản trước khi lập BCTC

Những mặt hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% năm 2023

Những thông tin phải biết về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Điện Tử

Công việc kế toán cần thực hiện vào đầu năm tài chính 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Hướng dẫn khai nộp thuế khoán năm 2023 cho hộ, cá nhân kinh doanh

06 quy định mới về hưởng BHXH từ ngày 15/02/2023

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Điểm danh hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo về lao động 2023

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái từ ngày 01/01/2023 để giảm trừ thuế TNCN bao gồm những gì?

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2023 và các kênh hỗ trợ

Các loại báo cáo tài chính hiện nay cần phải biết

04 công việc kế toán cần lưu ý giai đoạn cuối năm 2022

27 điều kế toán ít quan tâm nhưng lại vô cùng thực tế!

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính 2022 đẹp, chuẩn

Mức thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn cách đọc Báo cáo tài chính nhanh nhất

Sổ sách báo cáo tài chính năm 2022 gồm những gì? Thời hạn nộp

Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

Chat Online