04 công việc kế toán cần lưu ý giai đoạn cuối năm 2022

23/12/2022

Những công việc mới nào kế toán cần triển khai, lưu ý vào giai đoạn cuối năm 2022?

1. Thông báo 07 loại ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

Theo Công văn 3946/TCT-TVQT ngày 27/10/2022, Tổng cục Thuế đã thông báo 07 loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng hiện nay, bao gồm:

- Biên lai thuế môn bài mẫu CTT03A;

- Biên lai thu thuế nhà đất mẫu CTT09A;

- Thông báo thuế trên máy vi tính mẫu CTT40B, CTT40C; Thông báo nộp thuế hộ kinh doanh vừa và nhỏ mẫu CTT53B;

- Biên lai thu thuế trước bạ mẫu CTT06, Biên lai thuế trước bạ in vi tính mẫu CTT06A, phiếu thu tiền mẫu CTT41A;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế mẫu 10-MST và Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân mẫu 12-MST;

- Tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, Tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

- Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT56, CTT56B.

2. Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, theo đó:

Hằng năm, doanh nghiệp được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, khoản 1 Điều 18 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định 95/2014/NĐ-CP, cụ thể:

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

- Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều này: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được trừ vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế.

Thông tư 67/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

3. Hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

Đây là nội dung tại Công văn 3977/TCT-KK ngày 28/10/2022 hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành. 

Theo đó, hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước như sau:

- Về Tiểu mục hạch toán

+ Từ ngày 01/01/2022 khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” được hạch toán vào Tiểu mục 2632 “Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường” cho đến khi có hướng dẫn mới.

+ Cục Thuế, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thuế Khu vực có trách nhiệm hướng dẫn cho người nộp thuế (tổ chức thu phí) khi thực hiện lập hồ sơ khai phí, chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì chọn/ghi thông tin khoản thu theo hướng dẫn tại điểm a mục này.

- Về việc xử lý dữ liệu

Cục Thuế, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thuế Khu vực có trách nhiệm thực hiện rà soát, chuẩn hóa số liệu người nộp thuế đã khai, nộp vào ngân sách nhà nước, đảm bảo: từ ngày 01/01/2022 việc theo dõi khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” được hạch toán vào Tiểu mục 2632.

Trường hợp cơ quan thuế đã hạch toán số phải nộp, đã nộp của khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” vào tiểu mục khác Tiểu mục 2632 thì cơ quan thuế chủ động rà soát, phối hợp với KBNN trên địa bàn, người nộp thuế để thực hiện điều chỉnh về Tiểu mục 2632.

4. Tiếp tục triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn"

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3981/TCT-DNNCN năm 2022 về tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Theo đó, lộ trình triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn" thực hiện như sau: “Chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng”; “Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn ” tiếp theo, chậm nhất là ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng”

Tuy nhiên, do việc tổ chức triển khai gấp rút nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về việc công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo rà soát cơ sở dữ liệu đúng quy định, đúng đối tượng, nên một số Cục Thuế chưa kịp triển khai việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và quý III/2022 đúng lộ trình theo hướng dẫn tại Công văn 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế nêu trên. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Thuế trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế cho phép các Cục Thuế được triển khai dần nhưng phải có tuyên truyền ngay để cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và mọi tầng lớp dân cư được biết đến chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế triển khai. Việc triển khai dần được thực hiện như sau:

Đối với quý II/2022 và quý III/2022, Cục Thuế có thể tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” sau ngày 15/10/2022 nhưng vẫn phải đảm bảo việc tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng của quý II/2022, quý III/2022 chậm nhất là ngày 15/11/2022. Cục Thuế có thể kết hợp lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và quý III/2022 một lần.

Trường hợp Cục Thuế đã thực hiện xong việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II/2022 và cần thiết phải kết hợp việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý III/2022 và quý IV/2022 một lần, thì có thể thực hiện theo lộ trình của quý IV/2022 theo hướng dẫn tại Công văn 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Ngoài các lưu ý này, để công việc của các kế toán được thuận lợi hơn các bạn có thể dùng thử và trải nghiệm các phần mềm của DTHSoft như là: phần mềm kế toán chủ đầu tư (kế toán ban quản lý dự án)kế toán hành chính sự nghiệp (đơn vị HCSH)kế toán doanh nghiệp theo TT 133, TT 200 (DSoft Accounting).

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: ST - TVPL

Xem thêm:

27 điều kế toán ít quan tâm nhưng lại vô cùng thực tế!

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính 2022 đẹp, chuẩn

Mức thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn cách đọc Báo cáo tài chính nhanh nhất

Sổ sách báo cáo tài chính năm 2022 gồm những gì? Thời hạn nộp?

Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Phần mềm kế toán doanh nghiệp mọi loại hình

Chat Online