Sổ sách báo cáo tài chính năm 2022 gồm những gì? Thời hạn nộp?

02/12/2022

1.  Bộ báo cáo tài chính 2022 đúng – đủ - chuẩn

BCTC là tài liệu với những con số thể hiện tình hình hoạt động, khả năng của tổ chức/ doanh nghiệp trong năm vừa qua.

            - Với doanh nghiệp: Nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu trong năm vừa qua. Từ đó, lập chiến lược, kế hoạch cho năm tới

              - Với Đối tác: Hiểu rõ hơn về năng lực của doanh nghiệp, sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác, phát triển.

              - Với Cơ quan thuế Nhà nước: Dễ dàng quản lý, tránh xử phạt.

Một bộ báo cáo tài chính & quyết toán thuế phải nộp năm 2022 được nhà nước quy định chặt chẽ, đúng chuẩn sẽ bao gồm như sau:

     - Quyết toán thuế TNDN 2022

      -  BCTC năm 2022

          + Báo cáo tình hình tài chính 

          + Bảng phân tích chi phí

          + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

          + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

          + Bảng cân đối tài khoản

          + Thuyết minh BCTC 2022

2. Sổ sách kế toán có trong bộ báo cáo tài chính 2022

Danh mục sổ sách hoàn chỉnh bao gồm:

         - Sổ Giá vốn, giá thành:

                  + Tổng hợp giá vốn hàng bán.

                  + Tổng hợp giá thành.

                  + Chi tiết giá thành.

         - Sổ Bán hàng:

                 + Chi tiết bán hàng hóa.

                 + Chi tiết bán thành phẩm.

          - Sổ Công nợ:

           + Công nợ phải thu.

                       Tổng hợp công nợ phải thu

                       Chi tiết công nợ phải thu.

            + Công nợ phải trả.

                        Tổng hợp công nợ phải trả.

                        Chi tiết công nợ phải trả.

           - Sổ Kho hàng:

             + Kho nguyên vật liệu.

                     Tổng hợp kho nguyên vật liệu.

                      Chi tiết kho nguyên vật liệu.

            + Kho thành phẩm.

                    Tổng hợp kho thành phẩm.

                    Chi tiết kho thành phẩm.

            + Kho hàng hóa.

                     Tổng hợp kho hàng hóa.

                     Chi tiết kho hàng hóa.

          - Số phân bổ, khấu hao:

                     + Chi phí trả trước.

                     + Tài sản cố định.

          - Sổ chi tiết tài khoản (các tài khoản có phát sinh).

          - Bảng kê hóa đơn GTGT.

          - Phiếu thu, chi.

          - Phiếu nhập, xuất kho.

          - Bảng thanh toán tiền lương.

Lưu ý: Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh vì vậy có thể không có đủ như danh sách liệt kê kể trên.

3. Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính năm 2022

         - Tất cả doanh nghiệp không loại trừ ngành nghề kinh doanh nào đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính

          - Nếu trong báo cáo, có những phần doanh nghiệp không có số liệu thì có thể bỏ trống. Đồng thời, điều chỉnh lại số để các dòng có thông tin liên tục.

          - Công ty mẹ và tập đoàn cần lập báo cáo hợp nhất giữa và cuối niên độ.

          - Công ty/tổng công ty có đơn vị trực thuộc, cần lập báo cáo tài chính hợp nhất.

4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022

Những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tham gia chứng khoán phải nộp báo cáo hàng quý.

          - Đối với doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, hợp danh: Trong vòng thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.

          - Đối với công ty mẹ, tổng công ty: Thời hạn 90 ngày từ thời điểm kết thúc năm tài chính

Cùng với những thông tin chia sẻ hữu ích này, DTH còn cung cấp các giải pháp phần mềm  Dsoft CĐT (đơn vị chủ đầu tư); Dsoft HCSN (đơn vị HCSN); Dsoft Accouting (Đơn vị doanh nghiệp mọi loại hình) sẽ giúp cho bộ Báo cáo tài chính của các anh chị đúng – chuẩn trong kỳ báo cáo tới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn, cài đặt, dùng thử và hỗ trợ tận tình ngay nhé.

Nguồn: Tham khảo tổng hợp

Xem thêm:

Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ THEO THÔNG TƯ 79

PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỌI LOẠI HÌNH

 

Chat Online