Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

01/12/2022

Thời điểm cuối năm kế toán phải thực hiện rất nhiều nghiệp vụ chuẩn bị cho mùa quyết toán thuế, đây là thời kỳ vô cùng bận rộn của những bạn làm kế toán.

Qua bài viết này, DTH chia sẻ những công việc, những lưu ý đến lịch nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế 2023, cũng như thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022 để tránh chậm nộp hoặc bị cơ quan chức năng xử phạt.

Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2023

Đối với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022

Đối với các doanh nghiệp nhà nước:

  • Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
  • Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Đối với các doanh nghiệp khác:

  • Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2023.
  • Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03/2023.

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế 2023 và thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính./.

Trên đây là lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2023 thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022 mới nhất mà kế toán cần nhớ. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc về vấn đề này hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp.

Nguồn: Kế toán 1A, tham khảo tổng hợp

THAM KHẢO CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHỤC VỤ CHO BÁO CÁO CUỐI NĂM CỦA ĐƠN VỊ:

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ THEO THÔNG TƯ 79

PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỌI LOẠI HÌNH

 

 

Chat Online