Các Công việc Kế Toán cần làm trong tháng 9 năm 2023

05/09/2023

Thông tin về tình hình biến động lao động; Khai và nộp thuế giá trị gia tăng; Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động; Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn tháng... là những công việc kế toán cần phải làm trong tháng 9/2023. Hãy cùng DTH xem ở bài chia sẻ sau đây:

cac-cong-viec-ke-toan-phai-lam-trong-thang-9.png

Ảnh minh họa: Các Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 9 Năm 2023.

1. Thông tin về tình hình biến động lao động

Trong tháng 8/2023, khi có sự biến đổi về số lượng lao động tham gia làm việc tại doanh nghiệp – bất kể là tăng hay giảm – thì doanh nghiệp cần tiến hành thông báo tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Để thực hiện thông báo này, doanh nghiệp cần viết một văn bản thông báo về tình hình biến động lao động, tuân thủ theo Mẫu 29 được ban hành cùng với Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXHViệc thông báo cần được thực hiện trước ngày 03/9/2023.

Cần lưu ý rằng, trong trường hợp doanh nghiệp có sự giảm số lượng lao động từ 50 người trở lên, doanh nghiệp cần thông báo ngay lập tức đến trung tâm dịch vụ việc làm tại địa chỉ trụ sở làm việc để có thể nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Thông tin trên được căn cứ theo Điều 16 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, nhằm đảm bảo quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý lực lượng lao động và thực hiện các nghĩa vụ về việc làm theo quy định của pháp luật.

2. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng, trừ một số trường hợp được phép kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

– Đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

– Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Đối với người nộp thuế đang khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ khai thuế GTGT: Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm: mẫu 01/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ); mẫu 02/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế); mẫu 03/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT – áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý); mẫu 04/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu); mẫu 05/GTGT trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng

3. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

– Đối với doanh nghiệp thuộc diện phát sinh khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thuế thu nhập cá nhân vào Tháng 9/2023 thay cho người lao động nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong Tháng 8/2023.

Việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

+ Hồ sơ khai thuế theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/9/2023 (thứ Tư).

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: Doanh nghiệp chưa phải khai và nộp tiền thuế trong Tháng 9/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

Như vậy, công việc kế toán về khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động trong Tháng 9/2023 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc diện khai theo tháng.

4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn tháng

Căn cứ Điều 85 và Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với người lao động, cụ thể như sau:

Theo đó, trên cơ sở lương của người lao động, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32% (trong đó người lao động đóng 10,5% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 21,5% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về mức đóng kinh phí công đoàn như sau:

Như vậy dựa trên bảng tóm tắt tỷ lệ trích các khoản trích theo lương năm 2023 thì tổng người lao động phải chịu 10,5% trừ vào lương, còn doanh nghiệp chịu 23.5% được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, nếu người lao động là đoàn viên công đoàn thì phải đóng đoàn phí công đoàn với mức đóng căn cứ Điều 23 Quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ như sau:

– Bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định;

– Bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tối đa hàng tháng chỉ bằng 10% mức lương cơ sở) đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối);

– Bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (tối đa hàng tháng chỉ bằng 10% mức lương cơ sở) đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài.

>>> Bạn đang quan tâm Phần mềm kế toán doanh nghiệp <<<

Nguồn: Sưu tầm

Bài viết liên quan:

Các khoản tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN 2023

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2023

Từ ngày 01/7/2023 giảm 2% thuế GTGT

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2023

5 Kiến thức căn bản nhất về kế toán bạn cần phải nhớ

3 điểm mới trong quyết toán thuế TNCN năm 2023

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023 

Tổng hợp cách thức rà soát các tài khoản trước khi lập BCTC

Những mặt hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% năm 2023

Những thông tin phải biết về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Điện Tử

Công việc kế toán cần thực hiện vào đầu năm tài chính 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Hướng dẫn khai nộp thuế khoán năm 2023 cho hộ, cá nhân kinh doanh

06 quy định mới về hưởng BHXH từ ngày 15/02/2023

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Điểm danh hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo về lao động 2023

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái từ ngày 01/01/2023 để giảm trừ thuế TNCN bao gồm những gì?

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2023 và các kênh hỗ trợ

Các loại báo cáo tài chính hiện nay cần phải biết

04 công việc kế toán cần lưu ý giai đoạn cuối năm 2022

27 điều kế toán ít quan tâm nhưng lại vô cùng thực tế!

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính 2022 đẹp, chuẩn

Mức thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn cách đọc Báo cáo tài chính nhanh nhất

Sổ sách báo cáo tài chính năm 2022 gồm những gì? Thời hạn nộp

Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

Chat Online