Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái từ ngày 01/01/2023 để giảm trừ thuế TNCN bao gồm những gì?

05/01/2023

1/ Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN là những ai?

Căn cứ theo nội dung được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC, người phụ thuộc bao gồm:

tncn.pngHình 1: 04 nhóm đối tượng được xem là người phụ thuộc để xem xét giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN

(Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC).

(1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

- Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng);

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề

Kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

(2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

(4) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

(4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế;

- Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế;

- Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột;

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định hiện nay có 04 nhóm đối tượng được xem là người phụ thuộc để xem xét giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN.

2/ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái từ ngày 01/01/2023 bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái từ ngày 01/01/2023 được xác định như sau:

- Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc Căn cước công dân.

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

- Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái để giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN được sửa đổi, bổ sung như trên.

Về thời gian đưa vào áp dụng, Điều 4 Thông tư 79/2022/TT-BTC quy định như sau:

Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Như vậy, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con cái theo quy định mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

Ngoài việc tổng hợp các kiến thức hữu ích về kế toán để giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu trong quá trình công tác, DTH đồng thời phát triển phần mềm kế toán doanh nghiệp theo TT 133, TT 200 (DSoft Accounting), quản lý nhân sự tiền lương để có thể đáp ứng nhanh nhất cho kế toán.

Anh/ chị có thể đăng ký để dùng thử, trải nghiệm giải pháp phần mềm kế toán doanh nghiệp theo TT 133, TT 200 (DSoft Accounting), quản lý nhân sự tiền lương với nhiều tình năng ưu việt để công việc được hiệu quả và chính xác hơn.

Nguồn: ST - Thư viện Pháp luật!

Xem thêm:

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu làm việc mới 2023 và cách thay đổi cơ sở sử liệu làm việc trên các phần mềm của DTHSoft

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2023 và các kênh hỗ trợ

Các loại báo cáo tài chính hiện nay cần phải biết

04 công việc kế toán cần lưu ý giai đoạn cuối năm 2022

27 điều kế toán ít quan tâm nhưng lại vô cùng thực tế!

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính 2022 đẹp, chuẩn

Mức thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn cách đọc Báo cáo tài chính nhanh nhất

Sổ sách báo cáo tài chính năm 2022 gồm những gì? Thời hạn nộp?

Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Phần mềm kế toán doanh nghiệp mọi loại hình

 

Chat Online