Tải phần mềm HTKK 4.7.3 cập nhật tờ khai 03/TNDN 05/QTT-TNCN

24/02/2022

HTKK 4.7.3 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 18/03/2022 đáp ứng chức năng kê khai & quyết toán thuế TNCNTNDN 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN & TNDN 03/TNDN, 04/TNDN, đồng thời khắc phục một số lỗi phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.2

Tải phần mềm HTKK 4.7.3 ngày 16/03/2022
Nâng cấp phần mềm HTKK 4.7.3 ngày 18/03/2022 đáp ứng chức năng kê khai thuế trong Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại dantaichinh.com

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.3 đáp ứng yêu cầu khai, nộp và xử lý một số mẫu hồ sơ quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại dantaichinh.com

Những điểm mới trong HTKK 4.7.3

Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN, 04/TNDN.
  • Tờ khai quyết toán phí mẫu 02/PH.
  • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN, 04/NTNN.
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN.
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

Bắt đầu từ ngày 18/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.7.3 ngày 18/03/2022

Link1 : https://download.dantaichinh.com/2022/htkk4.7.3.zip

Link 2: https://drive.google.com/file/d/1NmZRhY9U6CuN0I-3be7KH-AY2QZZPPmQ/view

Bạn có thể tham khảo Phần mềm kế toán doanh nghiệp Dsoft ACC phục vụ cho đơn vị:

http://dthsoft.com.vn/san-pham/chi-tiet/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep

Nguồn: dantaichinh

Chat Online