Quĩ tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

24/02/2022

Quĩ tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Quĩ tiền lương trong tiếng Anh được gọi là Wage Fund.

Quĩ tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là số tiền ngân sách nhà nước chi ra hàng năm để dùng vào việc trả lương và trả công cho số lao động làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo số lượng và chất lượng lao động.

Phan-mem-nhan-su-tien-luong-hcsn-6.jpg

Nội dung

Quĩ tiền lương bao gồm tiền lương và phụ cấp lương

- Tiền lương (gọi là lương chính)

Tiền lương là thành phần chính của quĩ tiền lương để trả cho công chức, viên chức, người lao động theo các bậc lương mà họ đã được xếp vào trong các thang lương của nhà nước qui định hiện hành.

Tiền lương bao gồm các thành phần sau:

+ Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt. Đây là tiền lương trả cho người lao động trong biên chế chính thức của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Lương tập sự, công chức dự bị. Là tiền lương cho những người khi được tuyển dụng vào biên chế nhưng để được biên chế chính thức thì còn phải qua thời gian tập sự nghề nghiệp (thử việc). 

- Tiền công 

Tiền công là khoản tiền trả cho người lao động đang làm hợp đồng theo vụ việc mang tính chất thời vụ.

Tiền công bao gồm:

+ Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng  

+ Tiền công khác 

- Phụ cấp lương 

Phụ cấp lương là khoản tiền phụ cấp thêm phần tiền lương chính để thực hiện một cách đầy đủ nhất nguyên tắc phân phối theo lao động. Căn cứ vào mục lục ngân sách nhà nước.

Phụ cấp lương bao gồm các khoản sau đây:

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo

+ Phụ cấp khu vực là khoản phụ cấp đối với những người sống làm việc ở những vùng có điều kiện khí hậu xấu, xa xôi, hẻo lánh, cơ sở hạ tầng thấp kém, đi lại sinh hoạt khó khăn góp phần ổn định và thu hút lao động.

+ Phụ cấp thu hút là khoản phụ cấp trả cho những người tình nguyện hoặc được điều động chuyển công tác đến vùng kinh tế xã hội khó khăn như vùng núi, vùng xa vùng sâu v.v nhằm mục đích là để thu hút lực lượng lao động từ miền xuôi, đồng bằng tới làm việc ở vùng xa xôi hẻo lánh, vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

+ Phụ cấp đắt đỏ là khoản phụ cấp trả cho những người làm việc ở những vùng có chỉ số giá sinh hoạt cao hơn chỉ số giá sinh hoạt bình quân của cả nước từ 10% trở lên.

+ Phụ cấp làm đêm là khoản tiền lương trả cho những người thường xuyên làm việc về ban đêm hoặc làm việc ca 3 theo chế độ 3 ca.

+ Phụ cấp làm thêm giờ là khoản phụ cấp trả cho những người làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn qui định.

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm là khoản phụ cấp trả cho những người làm công việc trong môi trường độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

+ Phụ cấp lưu động là khoản tiền phụ cấp trả cho những người làm việc không có địa điểm cố định mà thường xuyên phải duy chuyển

+ Phụ cấp đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân là khoản tiền phụ cấp trả cho đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

+ Phụ cấp ưu đãi nghề

+ Phụ cấp trực

+ Phụ cấp thâm niên nghề

+ Phụ cấp đặc biệt khác của ngành

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung

+ Phụ cấp kiêm nhiệm

+ Phụ cấp khác

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi chuyên ngành kế toán).

Bạn có thể tham khảo Phần mềm quản lý tiền lương và thuế TNCN Dsoft HRM phục vụ cho đơn vị:

http://dthsoft.com.vn/san-pham/chi-tiet/phan-mem-quan-ly-tien-luong-hanh-chinh-su-nghiep

  

Chat Online