TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KINH DOANH QUÝ II/2018.

Nhằm phát triển đội ngũ nhân sự Phòng kinh doanh DTH cần tuyển: 1. Trưởng phòng KD - Hà Nội: 01 người; 2. Nhân viên kinh doanh: 03-05 người (Đà Nẵng hoặc Hà Nội); 3. Nhân viên Marketing: 02 người; Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương.

Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai Phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM

Là một đơn vị có quy mô nhân sự lớn, trước khi đưa phần mềm Quản lý tiền lương vào ứng dụng, công tác quản lý và tính lương của Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn toàn được thực hiện trên Excel. Việc quản lý và tính toán lương cho toàn bộ cán bộ thuộc Cục, các cán bộ phân tán ở các chi cục, trụ sở gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều nguồn lực đảm trách. Nhằm tìm kiếm một giải pháp phần mềm phục vụ và giải quyết triệt để bài toán quản lý này, Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh đã nhanh chóng lựa chọn, kết hợp và sử dụng chính thức phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM với Công ty cổ phẩn công nghệ DTH và giải pháp số.

Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT ứng dụng thành công PM Kế toán chủ đầu tư Dsoft CDT

Là một đơn vị có quy mô nhân sự lớn, trước khi đưa phần mềm Quản lý tiền lương vào ứng dụng, công tác quản lý và tính lương của Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn toàn được thực hiện trên Excel. Việc quản lý và tính toán lương cho toàn bộ cán bộ thuộc Cục, các cán bộ phân tán ở các chi cục, trụ sở gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều nguồn lực đảm trách. Nhằm tìm kiếm một giải pháp phần mềm phục vụ và giải quyết triệt để bài toán quản lý này, Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh đã nhanh chóng lựa chọn, kết hợp và sử dụng chính thức phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM với công ty DTHsoft.

Công ty Liên danh Austfeed ứng dụng thành công phần mềm Quản lý Nhân sự, tiền lương - Dsoft HRM

Là một đơn vị có quy mô nhân sự lớn, trước khi đưa phần mềm Quản lý tiền lương vào ứng dụng, công tác quản lý và tính lương của Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn toàn được thực hiện trên Excel. Việc quản lý và tính toán lương cho toàn bộ cán bộ thuộc Cục, các cán bộ phân tán ở các chi cục, trụ sở gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều nguồn lực đảm trách. Nhằm tìm kiếm một giải pháp phần mềm phục vụ và giải quyết triệt để bài toán quản lý này, Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh đã nhanh chóng lựa chọn, kết hợp và sử dụng chính thức phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM với công ty DTHsoft.
Chat Online