Thông tư 24/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, vậy cụ thể như thế nào? Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây:

Những quy định cần biết về khóa sổ kế toán Hành chính sự nghiệp

Khóa sổ kế toán là việc cộng sổ để tính ra tổng số phát sinh bên Nợ, bên Có và số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho. Vậy khóa sổ kế toán Hành chính sự nghiệp được quy định như thế nào? Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây:

Quy định về báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp

Báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp, đối tượng lập báo cáo, trách nhiệm, mục đích... của các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định như thế nào? Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây:

Nguyên tắc kế toán là gì? 7 nguyên tắc kế toán cơ bản theo chuẩn mực kế toán hiện hành

Nguyên tắc kế toán là gì? 7 nguyên tắc kế toán cơ bản theo chuẩn mực kế toán hiện hành là những nguyên tắc nào. Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây:

Hệ thống báo cáo tài chính, thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị Hành chính sự nghiệp

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp là những báo cáo nào, nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây:
Chat Online