Công việc kế toán cần làm trong tháng 12/2023

Giai đoạn cuối năm có rất nhiều việc mà kế toán cần phải thực hiện. Để tránh sai sót và đảm bảo đúng thời gian quy định, DTH xin tổng hợp và chia sẻ các nội dung công việc sau đây...

Một số quy định về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp

Giai đoạn cuối năm cận kề, kế toán HCSN có thể cần xem lại một số quy định về số kế toán hành chính sự nghiệp. Vậy, thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp quy định sổ kế toán hành chính, sự nghiệp như thế nào? Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây...

Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế TNCN

Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế TNCN được quy định như thế nào. Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây...

Những nội dung nào bắt buộc phải có trong chứng từ kế toán năm 2023

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Kế toán 2015. Vậy Những nội dung nào bắt buộc phải có trong chứng từ kế toán năm 2023. Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây...

Kỳ kế toán được quy định như thế nào trong năm 2023

Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính. Vậy pháp luật quy định như thế nào về kỳ kế toán trong năm 2023. Hãy cùng DTH tìm hiểu ở bài chia sẻ sau đây...
Chat Online