TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KINH DOANH QUÝ II/2018.

Nhằm phát triển đội ngũ nhân sự Phòng kinh doanh DTH cần tuyển: 1. Trưởng phòng KD - Hà Nội: 01 người; 2. Nhân viên kinh doanh: 03-05 người (Đà Nẵng hoặc Hà Nội); 3. Nhân viên Marketing: 02 người; Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương.

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KINH DOANH QUÝ II/2018.

Nhằm phát triển đội ngũ nhân sự Phòng kinh doanh DTH cần tuyển: 1. Trưởng phòng KD - Hà Nội: 01 người; 2. Nhân viên kinh doanh: 03-05 người (Đà Nẵng hoặc Hà Nội); 3. Nhân viên Marketing: 02 người; Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương.
Chat Online