Công việc kế toán cần làm trong tháng 12/2023

04/12/2023

1. Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ hằng năm

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì định kỳ hằng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo tình hình thay đổi lao động trước ngày 05/12/2023 (thứ Ba), cụ thể như sau:

- Báo cáo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Lưu ý:

Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

thang-122023.png

Ảnh minh họa: Công việc kế toán cần làm trong tháng 12/2023 - Nguồn Internet.

2. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở về tình hình biến động lao động trong tháng 11/2023 (nếu có), cụ thể như sau:

- Thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

- Thời hạn thông báo: trước ngày 03/12/2023 (thứ Sáu).

Chú ý:

- Nếu trong tháng 11/2023, số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thủ tục thông báo này.

- Trong trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

3. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa, dịch vụ

Tại điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng. Như vậy, Nghĩa vụ khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa, dịch vụ trong tháng 12/2023 chỉ phát sinh đối với doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phải khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho kỳ tính thuế tháng 11/2023 như sau:

+ Tờ khai thuế:

+ Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/12/2023 (thứ Tư).

4. Kê khai và nộp thuế TNCN cho người lao động

Doanh nghiệp sẽ phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 12/2023 nếu thuộc diện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, đồng thời trong tháng 11/2023 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.

Việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế tháng 11/2023 được thực hiện như sau:

- Tờ khai thuế:

- Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/12/2023 (thứ Tư).

Như vậy, đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo quý hoặc doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo tháng nhưng trong tháng 11/2023 không phát sinh việc khấu trừ thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động thì chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân trong tháng 12/2023.

5. Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong tháng 12/2023, doanh nghiệp chưa phải khai và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý.

6. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động. Cụ thể như sau:

- Mức trích đóng bảo hiểm:

- Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 31/12/2023 (Chủ nhật).

- Phương thức đóng:

+ Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

7. Trích nộp kinh phí công đoàn

- Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là ngày 31/12/2023) (Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)

- Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Tuy nhiên, doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31/12/2023 nếu doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

>>> Có thể bạn quan tâm và cần dùng thử : Phần mềm quản lý tiền lương Hành chính sự nghiệp <<<<

Nguồn: Sưu tầm.

Bài viết liên quan:

Một số quy định về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp

Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế TNCN

Những nội dung nào bắt buộc phải có trong chứng từ kế toán năm 2023

Kỳ kế toán được quy định như thế nào trong năm 2023

Các quy định về việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán năm 2023

Các quy định cần biết về báo cáo quyết toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2023

Thế nào là vi phạm hành chính về thuế, vi phạm hành chính về hóa đơn? 

Đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024

Các trường hợp ủy quyền và trực tiếp quyết toán thuế với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới nhất

Kế toán trưởng một đơn vị Quản lý hành chính nhà nước có được phép kiêm nhiệm Kế toán trưởng một đơn vị sự nghiệp công hay không?

Công việc kế toán cần làm trong tháng 11/2023

Quy định tiền lương, phụ cấp đóng thuế TNCN mới nhất 2023

Những điều cán bộ, công chức, viên chức cần biết về bảng lương mới khi cải cách tiền lương

Phụ cấp khu vực là gì? Cách tính mức hưởng phụ cấp khu vực của công chức, viên chức? Đối tượng nào được hưởng phụ cấp khu vực?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội 2023: Kế toán, nhân sự và người lao động cần biết

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay và sớm đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2024

Quy định về việc thông báo chấm dứt HĐLĐ mới nhất 2023

Phần mềm quản lý tiền lương hành chính sự nghiệp Dsoft HRM

Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai Phần mềm quản lý tiền lương Dsoft HRM

DTH triển khai thành công phần mềm kế toán chủ đầu tư tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội

Triển khai thành công phần mềm Kế toán Chủ đầu tư Dsoft CĐT tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT ứng dụng thành công PM Kế toán chủ đầu tư Dsoft CDT

Bài viết khác:

Vui Tết Trung Thu 2023

03 loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Công việc Kế Toán cần làm trong tháng 10 năm 2023

Làm việc vào ngày Quốc khánh được tính lương thế nào? Tiền lương làm thêm giờ lễ Quốc khánh 2/9 có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Cách tính thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp 2023

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán - Thông tư 79/2019/TT-BTC

Hướng dẫn tạo năm làm việc mới và kết chuyển số dư sang năm mới 2023 trên phần mềm kế toán Chủ đầu tư - Dsoft CĐT

Danh mục sổ kế toán và các mẫu sổ còn lại - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Danh mục sổ kế toán và 13 mẫu sổ đầu tiên - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Chat Online