Những cơ quan nào được áp dụng chế độ kế toán cho ban quản lý dự án có vốn đầu tư công?

12/09/2023

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 79/2019/TT-BTC, có quy định cụ thể về đối tượng áp dụng chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hãy cùng tìm hiểu nội dung những cơ quan nào được áp dụng chế độ kế toán cho ban quản lý dự án có vốn đầu tư công ở bài chia sẻ sau đây:

co-quan-nao-duoc-ap-dung-che-do-ke-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong.png

Ảnh minh họa: Những cơ quan nào được áp dụng chế độ kế toán cho ban quản lý dự án có vốn đầu tư công - Nguồn Internet

Tải về: Thông tư 79/2019/TT-BTCThông tư 99/2018/TT-BTC

Đối tượng áp dụng:

- Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ các ban quản lý dự án là tổ chức thành viên của doanh nghiệp).

- Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý các dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường hợp chủ đầu tư là đơn vị hành chính, sự nghiệp không thành lập ban quản lý dự án riêng, đơn vị hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết đơn vị được sử dụng các tài khoản và hướng dẫn có liên quan được ban hành tại Thông tư này để hạch toán các khoản liên quan đến quản lý dự án đầu tư.

Có thể bạn quan tâm>>>

Hiện nay Các Anh/Chị Kế toán của các ban quản lý dự án rất cần 1 phần mềm kế toán chủ đầu tư ưu viêt, giải quyết và đáp ứng được các công việc của đơn vị. Hiểu được điều này, phần mềm kế toán chủ đầu tư DSOFT - CĐT 2023 của DTH đã liên tục cập nhập và đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu, chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định của Chính phủ, Bộ tài chính và Kho bạc nhà nước theo Thông tư 79/2019/TT-BTC, Nghị định 99/2021/NĐ-CP và nhiều thông tư/ nghị định liên quan khác. Là một trong những phần mềm ưu việt nhất trên thị trường, phần mềm này sẽ giúp cho các kế toán Ban quản lý dự án và đơn vị sử dụng vốn đầu tư công thực hiện quản lý hiệu quả các phát sinh của hoạt động ban quản lý và hoạt động dự án các nghiệp vụ liên quan như: Tiền mặt, tiền gửi, kho bạc, hoạt động đầu tư, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ...

Các bạn có thể đăng ký Tư vấn và Tải về dùng thử MIỄN PHÍ tại đây.

>> Có thể bạn quan tâm:Kế toán chủ đầu tư là gì? Những vấn đề liên quan về kế toán đầu tư xây dựng cơ bản?<<

Nguồn: Sưu tầm

QUAY LẠI

Bài viết liên quan:

Kế toán chủ đầu tư là gì? Những vấn đề liên quan về kế toán đầu tư xây dựng cơ bản?

Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán theo niên độ đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công là vào thời điểm nào? 

Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thực hiện báo cáo quyết toán như thế nào?

Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Kiểm tra, đánh giá và thu hồi đối với nguồn tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ cho những nội dung nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra phân bổ nguồn vốn này?

Sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án xây dựng như thế nào?

Quy định về sổ kế toán của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quy định về báo cáo quyết toán của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công?

Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công hàng năm được quy định như thế nào?

Kiểm tra phân bổ dự án sử dụng vốn đầu tư công hàng năm như thế nào?

Mức vốn tạm ứng dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào?

Chứng từ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định như thế nào?

Nguyên tắc tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định như thế nào?

Đối tượng áp dụng Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 79/2019/TT-BTC.

Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Định khoản cơ bản cho kế toán chủ đầu tư theo TT79/2019/TT-BTC

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Triển khai thành công phần mềm Kế toán Chủ đầu tư Dsoft CĐT tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

DTH triển khai thành công phần mềm kế toán chủ đầu tư tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Phần mềm kế toán HCSN theo Thông tư 107

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79

Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán - Thông tư 79/2019/TT-BTC

Hướng dẫn tạo năm làm việc mới và kết chuyển số dư sang năm mới 2023 trên phần mềm kế toán Chủ đầu tư - Dsoft CĐT

Danh mục sổ kế toán và các mẫu sổ còn lại - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Danh mục sổ kế toán và 13 mẫu sổ đầu tiên - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC

Chat Online